Preventivní prohlídky dětí 1

Preventivní péče od narození do 2 týdnů

První preventivní prohlídka: Zpravidla do 2 -3 dnů po návratu z porodnice absolvuje novorozenec první prohlídku u svého pediatra. Někteří lékaři provádějí tuto prohlídku přímo v domácím prostředí dítěte. Lékař dítě mj. celkově vyšetří a posoudí jeho zdravotní stav. Od rodičů pak převezme propouštěcí zprávu z porodnice. Lékař také ověří, zda bylo provedeno preventivní podání vitaminu K a preventivní vyšetření sluchu. Rodiče poučí o péči o novorozence a o kojení, případně o umělé mléčné výživě.

Preventivní prohlídka 14. den od narození: Druhá preventivní prohlídka probíhá u dětského lékaře, který mj. provede celkové vyšetření i kontrolní převážení dítěte. Lékař s rodiči většinou hovoří o povinném a nepovinném očkování. Doporučí ortopedické vyšetření kyčlí mezi třetím až šestým týdnem věku. V tuto dobu se rovněž zahajuje preventivní podávání vitaminu D pro správný růst kostí.

 

Preventivní péče od 3 do 6 týdnů

Preventivní prohlídka v 6 týdnech: Kromě standardního celkového vyšetření a posouzení růstu a psychomotorického vývoje probíhá mj. také screeningové ortopedické vyšetření, orientační vyšetření zraku, kontrola preventivního podávání vitaminu D. Lékař může rodičům navrhnout ke zvážení první nepovinná očkování, například proti rotavirové gastroenteritidě (např. vakcína Rotarix). Průjmy a zvracení vyvolané rotavirovou infekcí jsou často provázené horečkou, bolestí břicha a hlavně u malých dětí mohou vést k dehydrataci organizmu s nutností následné hospitalizace. Rotavirová gastroenteritida postihne 95 % dětí do pěti let.

 

Preventivní péče od 6 týdnů do 3 měsíců

Od 9. týdne se zahajuje očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím způsobeným bakterií Haemophillus influenzae typu b, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě B (žloutence B). Lékař dětem aplikuje první dávku hexavakcíny. Rodiče se mohou rozhodnout pro očkování proti meningokokům (např. vakcína Bexsero) či pneumokokům (např. vakcína Synflorix).

Preventivní prohlídka ve 3 měsících: Pediatr se kromě standardního celkového vyšetření a posouzení růstu zaměřuje mj. na psychomotorický vývoj kojence a kontrolu podávání vitaminu D. Provádí se plán dalšího očkování.

 

Preventivní péče od 3 měsíců do 6 měsíců

Preventivní prohlídka ve 4 měsících: Pediatr provádí mj. orientační vyšetření zraku a sluchu. Klinické vyšetření proběhne stejně jako ve 3 měsících. Lékař znovu posoudí hmotnostní přírůstky a psychomotorický vývoj. Pediatr provede vyšetření uložení varlat u chlapců a poučení o výživě dítěte.

Ve 4 měsících lékař dítěti podá další dávku očkování hexavakcínou a případně další dávku pneumokokové vakcíny, pokud bylo očkování proti pneumokokům zahájeno od 2. měsíce, ev. meningokokovou vakcínou (např. vakcína Bexsero).

Preventivní prohlídka v 6 měsících: Kromě standardního celkového vyšetření a posouzení růstu a psychomotorického vývoje probíhá mj. také kontrola vývoje chrupu. Pediatr rodiče poučí o vhodnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučuje se ideálně mezi 6. – 12. měsícem).

 

Preventivní péče od 6 měsíců do 8 měsíců

Preventivní prohlídka v 8 měsících: Pediatr provádí mj. orientační vyšetření zraku a sluchu a další standardní klinická vyšetření.

 

Preventivní péče od 8 měsíců do 10 měsíců

Preventivní prohlídka v 10 měsících: Dětský lékař se kromě standardního celkového vyšetření psychomotorického vývoje zaměřuje mj. také na kontrolu podávání vitaminu D.

 

Preventivní péče od 10 měsíců do 12 měsíců

Preventivní prohlídka ve 12 měsících: Lékař mj. hodnotí růst a psychomotorický vývoj dítěte. Provede klinické vyšetření a doporučí stomatologické vyšetření (pokud se dítěti neobjevily zoubky dříve, nebyl důvod navštívit zubaře). Na této prohlídce rovněž obvykle probíhá přeočkování hexavakcínou, a pokud se rodiče rozhodli pro ochranu proti pneumokokům, také očkování vakcínou proti pneumokokům (např. vakcína Synflorix).

 

Reference: 1. Upraveno podle Vyhlášky o preventivních prohlídkách (vyhl. č.70/2012 Sb., aktuální znění 17.10.2016)


Informace o dalších očkováních

Podívejte se také na:

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.