Infanrix hexa

Preventivní prohlídky dětí

Preventivní péče od narození do 2 týdnů

První preventivní prohlídka: Do 3 dnů po návratu z porodnice absolvuje novorozenec první prohlídku u svého pediatra. Někteří lékaři provádějí tuto prohlídku přímo v domácím prostředí dítěte. Lékař dítě mj. celkově vyšetří a posoudí jeho zdravotní stav. Od rodičů pak převezme propouštěcí zprávu z porodnice.

Preventivní prohlídka 14. den od narození: Druhá preventivní prohlídka probíhá u dětského lékaře, který mj. provede celkové vyšetření i kontrolní převážení dítěte. Lékař s rodiči většinou hovoří o povinném a nepovinném očkování. Doporučí ortopedické vyšetření kyčlí v šestém týdnu věku. V tuto dobu se rovněž zahajuje preventivní podávání vitaminu D pro správný růst kostí.

 

Preventivní péče od 2 do 6 týdnů

Preventivní prohlídka v 6 týdnech: Kromě standardního celkového vyšetření a posouzení růstu a psychomotorického vývoje probíhá mj. také screeningové ortopedické vyšetření, orientační vyšetření zraku a sluchu. Lékař může rodičům navrhnout ke zvážení první nepovinná očkování, například proti rotavirové gastroenteritidě (např. vakcína Rotarix). Průjmy a zvracení vyvolané tímto onemocněním jsou často provázené horečkou, bolestí břicha a mohou vést u dětí do dvou let až k dehydrataci organismu a následné hospitalizaci. Rotavirová gastroenteritida postihne 95 % dětí do pěti let.

 

Preventivní péče od 6 týdnů do 3 měsíců

Od 9. týdne se zahajuje očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím způsobeným bakterií Haemophillus influenzae b, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě B (žloutence B). Lékař dětem aplikuje první dávku hexavakcíny. Rodiče se mohou rozhodnout pro očkování proti meningokokům (např. vakcína Bexsero) či pneumokokům (např. vakcína Synflorix). Meningokoky mohou způsobovat zákeřnou a velmi rychle postupující meningitidu. V praxi je možné naočkovat dítě v jeden den současně hexavakcínou a vakcínou proti meningokokům či hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokům.

Preventivní prohlídka ve 3 měsících: Pediatr se kromě standardního celkového vyšetření a posouzení růstu zaměřuje mj. na psychomotorický vývoj kojence a kontrolu podávání vitaminu D.

 

Preventivní péče od 3 měsíců do 6 měsíců

Preventivní prohlídka ve 4 měsících: Pediatr provádí mj. orientační vyšetření zraku a sluchu. Klinické vyšetření proběhne stejně jako ve 3 měsících. Lékař znovu posoudí hmotnostní přírůstky a psychomotorický vývoj. Pediatr rodiče poučí o příkrmech.

Ve 4 měsících lékař dítěti podá další dávku očkování hexavakcínou a případně další dávku pneumokokové vakcíny, pokud bylo očkování proti pneumokokům zahájeno od 2. měsíce, ev. meningokokovou vakcínou (např. vakcína Bexsero).

Preventivní prohlídka v 6 měsících: Kromě standardního celkového vyšetření a posouzení růstu a psychomotorického vývoje probíhá mj. také kontrola vývoje chrupu. Pediatr rodiče poučí o vhodnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučuje se ideálně mezi 6. – 12. měsícem).

 

Preventivní péče od 6 měsíců do 8 měsíců

Preventivní prohlídka v 8 měsících: Pediatr provádí mj. orientační vyšetření zraku a sluchu a další standardní klinická vyšetření.

 

Preventivní péče od 8 měsíců do 10 měsíců

Preventivní prohlídka v 10 měsících: Dětský lékař se kromě standardního celkového vyšetření psychomotorického vývoje zaměřuje mj. také na kontrolu podávání vitaminu D. Lékař dítě zváží, změří a posoudí jeho tělesné proporce.

 

Preventivní péče od 10 měsíců do 12 měsíců

Preventivní prohlídka ve 12 měsících: Lékař mj. hodnotí růst a psychomotorický vývoj dítěte. Provede klinické vyšetření a doporučí stomatologické vyšetření (pokud se dítěti neobjevily zoubky dříve, nebyl důvod navštívit zubaře). Na této prohlídce rovněž obvykle probíhá přeočkování hexavakcínou, a pokud se rodiče rozhodli pro ochranu proti pneumokokům, také očkování vakcínou proti pneumokokům (např. vakcína Synflorix).

 

Informace o dalších očkováních

Podívejte se také na:

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.