Očkovací kalendář

Vybrané možnosti očkování v rámci povinnéhonepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku věku

+Vakcína Bexsero je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do konce 12. měsíce věku dítěte nebo od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v zákoně, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
*Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Hrazené je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce.
*Pro předčasně narozené děti (< 37. gestační týden) se doporučuje aplikace 3 dávek vakcíny v základním schématu a přeočkování jednou dávkou vakcíny ve schématu 3 + 1.
Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa, Synflorix a Rotarix jsou registrované léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa a Synflorix se aplikují do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Vakcína Rotarix se podává ústy. O očkování se poraďte s lékařem vašeho dítěte. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.
Schváleno: 12/2021, PM-CZ-ABX-BROC-210002

Kam a v jaké formě se očkování aplikuje?

Hexavakcína se aplikuje injekčně do svalu, obykle do vnější strany stehna, u starších dětí pak do deltového svalu paže.

 

Proč je očkování hexavakcínou povinné?

Pokud by očkování nebyla povinná, pravděpodobně by došlo k poklesu proočkovanosti a následně by vzrostla nemocnost. Očkování je možné ukončit pouze u nemocí, které jsou vymýceny po celém světě.

Rodiče, kteří odmítají očkování, odpírají dítěti právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdravotní péče deklarované Světovou zdravotnickou organizací, což zahrnuje mimo jiné i ochranu proti závažným infekčním nemocem.

 

Přeočkování pro delší ochranu

Aby očkování vyvolalo dostatečnou odezvu imunitního systému neboli dostatečné množství protilátek, je potřeba obvykle podat více dávek. Po očkování se následně aplikuje přeočkovací dávka, která pomáhá zajistit dlouhodobou ochranu. Mezi jednotlivými dávkami musejí být určité odstupy.

Hexavakcína je efektivní a šetrná

Pokud by se očkovalo proti každé nemoci zvlášť, dostávaly by děti o řadu vpichů navíc a trvalo by mnoho měsíců, než by dítě bylo chráněno proti všem šesti nemocem. Proto byla vyvinuta hexavakcína, aby co nejšetrněji a co nejdříve pomohla ochránit děti před závažnými chorobami.

Očkování imunitu nezatěžuje, naopak pomáhá tvořit protilátky

Mezi časté argumenty proti očkování hexavakcínou patří obava, že očkování je pro organizmus dítěte příliš velká zátěž. Je však třeba si uvědomit, že imunitní systém dítěte zpracovává denně nepřeberně podnětů a vyhodnocuje, co je ohrožující a co nikoli. Imunitní systém se musí bránit proti různým bakteriím a virům, které se nacházejí na předmětech, se kterými je dítě běžně v kontaktu. Očkování je jen nepatrný zlomek toho, s čím se musí imunita dítěte vypořádat. Je to tedy přesně naopak. Očkování imunitní systém neoslabuje, ale vytvoří nástroje – protilátky proti nemocem, které mu pomohou v boji proti infekcím.

Dětský imunitní systém se již od narození setkává s miliony antigenů, takže očkování je jen nepatrným zlomkem toho, s čím se musí vypořádat. I kdyby se teoreticky všechny vakcíny současného českého očkovacího kalendáře aplikovaly v jeden den, vytížily by pouze mizivou část kapacity dětského imunitního systému.

 

Hexavakcínu lze kombinovat s dalšími očkovacími látkami

Hexavakcína je určená k očkování nejmenších dětí. Většina rodičů chce chránit své dítě nejen proti šesti nemocem. Nechávají své děti očkovat např. i proti meningokokům (např. vakcína Bexsero), pneumokokům (např. vakcína Synflorix), rotavirům (např. vakcína Rotarix) a dalším. Hexavakcína byla prověřena v kombinaci se všemi nejběžnějšími dětskými vakcínami, aby aplikace očkování byla pro děti co nejšetrnější a co nejpohodlnější. Lze ji tedy podat společně s většinou vakcín, které se aplikují dětem v prvním roce života.

V praxi se hexavakcína může běžně podávat společně s vakcínou proti meningokokům, pneumokokům či rotavirům.

 

Po očkování dopřejte dítěti klid

Ani dospělý člověk by neměl po očkování podstupovat příliš velkou fyzickou námahu. S miminkem v kočárku mohou rodiče po očkování bez obav vyrazit na procházku, je však vhodné zvážit v den očkování různé aktivity navíc, jako je kojenecké plavání nebo cvičení nebo společenské akce. O konkrétním postupu se poraďte s očkujícím lékařem.

 

Většina dětí je po očkování bez výraznějších reakcí

Očkování může u vašeho dítěte vyvolat reakci, většina dětí však žádnou reakci po očkování nemá. Reakce po očkování jsou obvykle jen krátkodobé a v průběhu několika hodin až dnů beze zbytku odezní. Reakce po očkování dítěte mohou být místní a celkové. Místní reakce se objeví v místě vpichu očkování, jedná se především o zarudnutí, zatvrdnutí, otok nebo bolestivost. Celkovou reakcí je nejčastěji podrážděnost, pláč, únava nebo horečka.

Podívejte se také na:

Příprava na očkování hexavakcínou

Osm užitečných rad, jak se na očkování připravit.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.