Hexavakcína

Očkování hexavakcínou chrání proti šesti nemocem

Hexavakcína je kombinovaná očkovací látka, která umožňuje očkování novorozence proti šesti nemocem najednou. V jediné vakcíně jsou obsaženy látky proti dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae typu b. Díky tomu se skládá povinný očkovací kalendář pro děti do dvou let pouze ze dvou očkovacích látek: hexavakcína a kombinovaná vakcína MMR proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

 

Je očkování dětí hexavakcínou bezpečné?

Hexavakcína byla vyvinuta právě pro očkování kojenců, aby je co nejšetrněji a co nejdříve pomohla ochránit před závažnými chorobami. Díky jejímu složení dokáže i nezralý imunitní systém dítěte zpracovat očkování a vyrobit si účinné protilátky proti nemocem, se kterými by si sám nemusel poradit. Pokud by se očkovalo proti každé nemoci zvlášť, dostávaly by děti o řadu vpichů navíc a trvalo by mnoho měsíců, než by dítě mohlo být chráněno proti všem šesti nemocem. Infanrix hexa se používá v České republice téměř dvacet let, během kterých byly naočkovány i miliony dětí po celém světě, proto lze tvrdit, že tato vakcína má dlouhodobě ověřený bezpečnostní profil. Před uvedením do běžného užívání prošla vakcína velmi přísným testováním v rozsáhlých klinických studiích.

 

Hexavakcína a hliník

Součástí složení některých neživých vakcín včetně hexavakcíny je i adjuvans s obsahem hliníku, které pomáhá imunitnímu systému lépe na očkování zareagovat. Soli hliníku se používají pro posílení odezvy imunitního systému na vakcíny již déle než 70 let. Mýtus o škodlivosti hliníku ve vakcínách a riziku autismu je jedním z důvodů, proč někteří rodiče očkování odmítají. Je třeba zdůraznit, že se jedná o nepodložené mýty.

Hliník je totiž všude kolem nás, ve vodě, vzduchu, stravě, dokonce i v mateřském mléce. Pro lepší představu se podívejme na dětské očkování v současném očkovacím kalendáři. V průběhu prvních šesti měsíců života děti přijmou kolem 7 mg hliníku z mateřského mléka a ještě mnohem více, pokud jsou krmeny umělou kojeneckou výživou. Za stejné období obdrží obvykle přibližně 4,4 mg hliníku v rámci očkování. I když je příjem hliníku z mateřského mléka nebo výživy vyšší než u vakcín, stále se pohybuje pod hladinou stanovené hranice, která je dle vědeckých studií 4 mg/kg hmotnosti na den. Dostupné modely ukazují, že příjem hliníku z kojení, umělé výživy nebo jakékoli vakcíny ani zdaleka této hranice nedosahuje.

 

Srovnáme-li množství hliníku v dnešních vakcínách s vakcínami používanými do 80. let minulého století, zaznamenáme více jak 50% pokles množství hliníku v jednotlivé dávce.

 

Očkování hexavakcínou pomáhá chránit dítě proti těmto nemocem: 

Dětská obrna

Dětská přenosná obrna je vysoce nakažlivé onemocnění, které napadá nervovou soustavu a v řádu hodin může způsobit ochrnutí. Zdrojem nákazy je člověk. Virus se přenáší fekálně - orální cestou přímým kontaktem nebo nepřímo kontaminovanými předměty nebo potravinami. Dětskou obrnou se lze nakazit v jakémkoli věku, nejohroženější jsou děti a mladší dospělí.

 

Jak se projevuje?

Infekce dětskou obrnou se v mírném stádiu projevuje teplotou, nevolností, bolestmi břicha a ztuhlostí zad i končetin. Nejzávažnější formy, které postihují míchu a mozek, vedou k trvalým obrnám, nejčastěji k obrnám končetin. Pokud obrna postihne dýchací a polykací svaly, mohou být následky onemocnění fatální.

 

Proti dětské obrně se u nás začalo plošně očkovat v roce 1960. V roce 1961 se stalo Československo první zemí na světě, kde byla dětská obrna zcela vymýcena. Přitom před zahájením očkování u nás onemocněly stovky dětí ročně a desítky dětí na tuto nemoc dokonce zemřely.

 

Tetanus

Tetanus je akutní, často smrtelné onemocnění vyvolané bakterií Clostridium tetani, která se do organismu obvykle dostává poraněním. Jakmile bakterie začnou v prostředí bez přístupu vzduchu růst a množit se, produkují toxin (jed), který se šíří krevním a lymfatickým řečištěm a působí pak na různých místech nervové soustavy.

 

Jak se projevuje?

Tetanus se projevuje celotělovými bolestivými svalovými křečemi. Pacientovi může i přes intenzivní léčbu hrozit selhání srdce a zadušení.

 

Jak se přenáší?

Bakterie Clostridium tetani je běžně přítomna ve stolici různých zvířat, ale i člověka. Při hnojení trusem zvířat se dostává do půdy. Vstupní branou nákazy jsou větší i menší poranění, která jsou znečištěna kontaminovanou zeminou (např. bodné, řezné a otevřené rány, popáleniny nebo odřeniny).

 

Povinné očkování proti tetanu bylo v České republice zavedeno v roce 1952. Ještě rok před tím na něj zemřelo přes 140 osob. Díky očkování se však u nás tato nemoc již prakticky nevyskytuje.

 


Záškrt

Záškrt je vysoce nakažlivé infekční onemocnění dýchacích cest vyvolané bakterií Corynebacterium diphtheriae. Obvykle napadá dýchací cesty, krční mandle, hrtan, hltan a kůži. V rozvojových zemích je záškrt stále příčinou úmrtí dětí.

 

Jak se přenáší?

Nemoc se přenáší přímo vzdušnou cestou, kapénkovou infekcí, méně často nepřímo kontaminovanými předměty.

 
Jak se projevuje?

Bakterie produkuje toxin, který se vstřebává do krve. Toxin má škodlivý vliv na sliznici dýchacích cest. Onemocnění se projevuje horečkou, bolestí v krku, bolestivým polykáním, zvětšením lymfatických uzlin. Při typické difterické angíně se na mandlích tvoří typické šedavé povláčky - pablány, které nelze setřít. Tyto mohou přerůstat do okolí a to vede k rozvoji dušnosti i polykacích obtíží. Při postižení hrtanu se nemocný může udusit. Kromě toho může toxin poškodit srdeční svalovinu a tkáň ledvin.

 

Záškrtem v minulosti každoročně onemocněly tisíce pacientů a stovky mu podlehly. Po zavedení povinného očkování v roce 1946 však výskyt onemocnění rychle klesal a za posledních deset let nebyl v ČR zaznamenán ani jeden případ.

 


Černý kašel

Černý kašel je akutní infekční onemocnění vyvolané bakterií Bordetella pertussis. Bakterie napadá dýchací ústrojí a vyvolává zánět dýchacího ústrojí, což vede k narušení očišťovací schopnosti plic. Černým kašlem lze onemocnět v každém věku, zvýšená nemocnost je zaznamenána v adolescentním a dospělém věku. Dospělí jsou možným zdrojem nákazy pro novorozence a neočkované děti. U kojenců je nejvyšší riziko komplikací a úmrtí.

 

Jak se projevuje?

V první fázi onemocnění býva přítomna rýma, kýchání, slzení, mírný kašel. Po 1 - 2 týdnech  kašel nabývá na intenzitě, stává se záchvatovitým. Charakteristické jsou četné záchvaty dráždivého, "kokrhavého" kašle, bez vykašlávání hlenů. Po záchvatu kašle může dojít ke zvracení, nemocný je vyčerpán. Mezi jednotlivými záchvaty může být nemocný i zcela bez obtíží.

 

Jak se přenáší?

Černý kašel je vysoce nakažlivé onemocnění přenášené podobně jako rýma především vdechnutím kapének při blízkém kontaktu, kašli a kýchání. Jediným známým přirozeným hostitelem původce nemoci je člověk. Většina nemocných kojenců se nakazí v kontaktu s rodinnými příslušníky – především dospělými, popř. sourozenci.

 

Po zahájení očkování v ČR v roce 1958 u nás došlo k výraznému poklesu počtu onemocnění a úmrtí na černý kašel. Od roku 1990 u nás výskyt černého kašle nicméně opět narůstá. V současnosti se s ním léčí stovky pacientů ročně. V posledních letech došlo i k několika úmrtí kojenců, kteří ještě nebyli chráněni vlastním očkováním. Z důvodu zvýšení ochrany populace před černým kašlem se v současné době přeočkovávají děti mezi 5. a 6. a 10. a 11. rokem věku.

 

Haemophillus influenzae typu b

Haemophillus influenzae typu b je bakterie, která způsobuje záněty mozkových blan, sepsi (otravu krve) a nebezpečné záněty sliznice hrtanové příklopky. Ty mohou u malých dětí způsobit i udušení.

 

Jak se projevuje?

H. influenzae typu b může napadnout člověka každého věku, nejčastěji postihuje děti mladší pěti let. Bakterie osidluje nosohltan a může zde být přítomna, aniž by se projevily nějaké příznaky nebo vypuklo onemocnění. Pokud ale bakterie pronikne do krevního řečiště, může se rozšířit do dalších částí organismu a způsobit invazivní onemocnění. Může tak dojít k rozvoji zánětu plic, zánětu mozkových blan, zánětu hrtanové záklopky nebo otravy krve. Při postižení hrtanové záklopky nemocný špatně dýchá, nemůže polykat sliny, upřednostňuje polohu v sedu v předklonu, protože pak se mu lépe dýchá. Pokud nedojde k podání léků, může dojít až k udušení pacienta.

 
Jak se přenáší?

K přenosu bakterie H. influenzae typu b dochází hlavně kapénkami z člověka na člověka např. při kýchání, kašlání nebo i vydechnutí. Bakterii H. influenzae typu b často šíří lidé, kteří ji mají v nose nebo v hrdle, ale sami nevykazují žádné příznaky.

 

Povinné očkování proti této bakterii bylo v České republice zavedeno v polovině roku 2001. 


Žloutenka typu B

Hepatitida typu B je virová infekce, která napadá játra a může způsobovat akutní i chronické onemocnění. Je nebezpečná především kvůli riziku chronického stádia, kdy dochází k zánětu jater, který se může rozvinout až v cirhózu (ztvrdnutí) nebo dokonce rakovinu jater. U kojenců a batolat je riziko přechodu do chronicity až 50%.

 

Jak se projevuje?

Příznaky mohou být různé v závislosti na závažnosti onemocnění a na imunitním systému nakaženého. Krátkodobé (akutní) příznaky mohou trvat několik týdnů. Patří k nim žluté zbarvení kůže a očí (žloutenka), tmavé zbarvení moči, únava, nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Pokud onemocnění dospěje do chronického stádia, může dojít ke vzniku cirhózy (ztvrdnutí) jater anebo rakoviny jater.

 

Jak se přenáší?

Děti a dospělí se mohou nakazit kontaktem s krví nebo tělesnými tekutinami nakažené osoby, mimo jiné při porodu přenosem z nakažené matky na novorozené dítě, pohlavním stykem s nakaženým partnerem, používáním společných jehel, stříkaček nebo jiných nástrojů pro injekční užívání drog, používáním společných hygienických potřeb s nakaženou osobou (např. holicího strojku nebo zubního kartáčku), přímým kontaktem s krví nebo otevřenými ranami nakažené osoby, kontaktem s krví na jehlách nebo jiných ostrých nástrojích.

 

Ve světě žije více než 250 milionů lidí s chronickou infekcí žloutenky typu B. Žloutenka typu B je až 100x nakažlivější než virus HIV.

V ČR bylo v roce 2001 zahájeno povinné očkování dětí proti žloutence typu B. Právě díky povinnému očkování dětí a vybranných rizikových skupin v posledních letech poklesl počet nových případů na několik desítek ročně.

Hexavakcína a očkování proti žloutence B

Protože hexavakcína pomáhá chránit také proti žloutence typu B, nahradila plošné očkování proti této nemoci samostatnou vakcínou a celkově tak snížila počet nutných očkování dětí. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje provádět očkování proti hepatitidě B u všech kojenců co nejdříve po narození. Kompletní očkovací schéma vytváří ochrannou hladinu protilátek u více než 95 % kojenců, dětí a dospívajících a navozuje dlouhodobou ochranu. 

 

Podívejte se také na:

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.