Otázky a odpovědi

Dvě časté mýty ohledně očkování

Mýtus: Očkovací látky vyvolávají autismus

Neexistují vědecké důkazy o tom, že by očkování způsobovalo autismus. Naopak je k dispozici celá řada rozsáhlých vědeckých studií dokládajících, že očkování riziko autismu nezvyšuje, a to ani u dětí s možným dědičným zatížením. Debaty o možné souvislosti mezi očkováním proti spalničkám a autismem se objevily zejména na základě studie britského vědce Andrewa Wakefielda publikované v roce 1998 v časopisu Lancet. Po důkladném nezávislém prošetření byla studie shledána záměrně zkreslenou a její výsledky jako chybné. Následně byla studie z časopisu stažena jako nevěrohodná. Její autor byl usvědčen z podvodu a střetu zájmů. Andrew Wakefield byl vyškrtnut z registru lékařů a byla mu odejmuta lékařská licence.

 

Mýtus: Některé vakcíny mohou vyvolat nemoc, proti které mají chránit

Většina z vakcín se skládá z usmrcených choroboplodných zárodků - virů a bakterií, nebo pouze z jejich částí. Tyto vakcíny nemohou způsobit onemocnění, proti kterému pomáhají chránit. Omezené množství očkovacích látek obsahuje oslabené živé patogeny. Jde např. o vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. U živých vakcín může ve zvláštních případech vzácně k onemocnění dojít, obvykle však s lehkým průběhem. U osob s významnou poruchou imunity se podání živých vakcín řídí přísnými pravidly a musí být lékařem velmi pečlivě zváženo.

 

 

Hexavakcína pomáhá poskytnout miminku včasnou ochranu proti šesti závažným nemocem, aniž by nadměrně zatížila jeho organizmus.

Kdy moje dítě dostane první povinné očkování?

Hexavakcína je prvním povinným očkováním. U dětí narozených po 37. týdnu těhotenství se první dávka hexavakcíny podává od 9. týdne věku dítěte. Následuje další dávka v odstupu nejméně dvou měsíců a přeočkování mezi 11. - 13. měsícem věku. V případě, že se dítě narodilo před 37. týdnem těhotenství, dostane celkově 4 dávky hexavakcíny.

Očkování předčasně narozených dětí se provádí třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky.

Proti čemu hexavakcína chrání?

Hexavakcína (např. vakcína Infanrix hexa) pomáhá chránit proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virové žloutence typu B, dětské obrně a proti invazivním onemocněním, které vyvolává Haemophilus influenzae typu b. Všechna tato onemocnění mohou být velmi závažná. Hexavakcína poskytuje komfort v ochraně proti šesti závažným nemocem podáním pouze čtyř dávek očkování.

Je ochrana proti všem těmto nemocem nezbytná?

Některé z nich jako např. tetanus se nevyskytují jen díky tomu, že se proti nim očkuje. Právě bakterie způsobující tetanus jsou stále přítomné v půdě, a pokud by člověk nebyl očkován, mohl by po některých poraněních tetanem reálně onemocnět a zemřít. Jiné nemoci se vyskytují častěji, příkladem je černý kašel. Tím u nás onemocní ročně stovky lidí. Přesný údaj není znám, protože mnozí nemocní ani netuší, že se jedná o černý kašel. Příznaky u očkovaných dospělých nemusejí být nápadné a mohou odeznít i bez léčby. Nemocní ale mohou nakazit očkováním dosud nechráněného kojence, pro kterého je černý kašel velkým rizikem.

Nebylo by lepší aplikovat očkování proti každé nemoci zvlášť?

Aby očkování vyvolalo dostatečnou odezvu imunitního systému neboli dostatečné množství protilátek, je potřeba obvykle aplikovat více dávek. Následně se aplikuje dávka přeočkovací, která pomáhá zajistit dlouhodobou ochranu. Mezi jednotlivými dávkami musejí být určité odstupy. Pokud bychom očkovali proti každé nemoci zvlášť, mohlo by to znamenat, že dítě dostane o řadu vpichů navíc a že by trvalo mnoho měsíců, než by dítě bylo chráněno proti všem šesti nemocem. Proto byla vyvinuta hexavakcína, aby co nejšetrněji a co nejdříve pomohla ochránit děti před závažnými chorobami.

Umí imunitní systém zpracovat šest podnětů najednou, není to pro něj velká zátěž?

Imunitní systém zpracovává denně nepřeberně podnětů. Sám musí umět vyhodnotit, co jedince ohrožuje, a co ne. Na předmětech, se kterými je dítě v kontaktu, jsou různé bakterie a viry, imunitní systém se proti nim musí umět bránit. Každá potravina je pro imunitní systém novou zkušeností. Očkování je jen velmi malý zlomek toho, co imunitní systém zpracovává. Díky němu si imunitní systém vytvoří nástroje – protilátky proti nemocem, které mu pomohou v boji proti infekcím. I kdyby se teoreticky všechny vakcíny současného českého očkovacího kalendáře aplikovaly v jeden den, vytížily by pouze mizivou část kapacity dětského imunitního systému.

Nenarušuje očkování přirozenou obranyschopnost organizmu?

Imunitní systém zdravých osob má kapacitu reagovat na každou infekci, se kterou se organismus může setkat. Vakcíny posilují imunitní systém prostřednictvím stimulace obranných mechanismů, které zajišťují ochranu proti konkrétní nemoci. Lidský imunitní systém se začíná rozvíjet ještě před porodem. V období během a krátce po porodu, když funkce imunitního systému stále dozrávají, jsou novorozenci chráněni proti některým, ale ne všem závažným infekcím díky protilátkám od svých matek (mateřské protilátky). Tato ochrana obvykle trvá okolo 3–4 měsíců a v dalším období je proto důležité, aby dítě již bylo chráněno vlastním očkováním. Národní očkovací programy a očkovací schémata jednotlivých vakcín jsou tak tvořeny s ohledem na optimální ochranu dětí.

Kam a v jaké formě se očkování aplikuje?

Hexavakcína je injekce, kterou lékař aplikuje do svalu, obykle do vnější strany stehna, u starších dětí pak do deltového svalu paže.

Má dítě po očkování nějaká omezení? Může např. dítě po očkování na procházku?

Obecně platí, že by člověk neměl mít po očkování velkou fyzickou námahu. Vzhledem k tomu, že si miminko klidně užívá odpočinek v kočárku, určitě může po očkování na procházku. Je vhodné zvážit v den očkování s dítětem různé aktivity jako je kojenecké plavání nebo cvičení, o konkrétním postupu v případě vašeho miminka a vašich aktivit se poraďte s očkujícím lékařem.

Je hexavakcína dostatečně vyzkoušená? Nemůže tak malému dítěti uškodit?

Hexavakcína je určena právě pro očkování kojenců, s tím byla vyvinuta a velmi přísně testována v rozsáhlých klinických studiích před uvedením do běžného užívání. Je konstruována tak, aby i nezralý imunitní systém dokázal očkování zpracovat a vyrobit účinné protilátky proti nemocem, se kterými by si sám nemusel poradit. Infanrix hexa se používá už více než dvacet let a má tak dlouhodobě ověřený bezpečnostní profil. Byly jím očkovány miliony dětí po celém světě. Běžné nežádoucí účinky mohou být součástí reakce na vakcínu, jsou vlastně potvrzením, že imunitní systém očkování zpracovává.

Neobsahuje hexavakcína škodlivé látky?

Složení hexavakcíny podléhá přísnému testování a je plně v souladu s pravidly a limity schválenými Evropskou lékovou agenturou a také Státním ústavem pro kontrolu léčiv v ČR, které jsou pro každou vakcínu povinné. Všechny použité látky mají v hexavakcíně svoji přesně danou funkci. Specifické antigeny „naučí“ imunitní systém bránit se proti danému onemocnění, adjuvans s obsahem hliníku pomáhá imunitnímu systému lépe na antigeny zareagovat. Vakcína dále obsahuje různé pomocné látky, které zajistí, aby vakcína byla stabilní a nemohly se v ní pomnožit žádné znečišťující bakterie nebo viry.

Lze hexavakcínu podat společně s jinou očkovací látkou?

Hexavakcína je určená k očkování nejmenších dětí. Většina rodičů chce chránit své dítě nejen proti šesti nemocem. Nechávají své děti očkovat i proti meningokokům, pneumokokům, rotavirům a dalším. Proto v klinických studiích byla hexavakcína zkoušena se všemi nejběžnějšími dětskými vakcínami, aby aplikace očkování byla pro děti co nejšetrnější a co nejpohodlnější. Lze ji tedy podat společně s většinou vakcín, které se aplikují dětem v prvním roce života.

Mohu nějak předejít nežádoucím reakcím? Mám dát dítěti preventivně nějaké léky?

Nelze dopředu vědět, jestli dítě bude mít po očkování nežádoucí reakci. Nejsou k dispozici žádné prověřené prostředky, které by zabránily všem nežádoucím reakcím. Ani není standardně doporučováno preventivně podávat léky na snížení horečky v době, kdy dítě horečku nemá. Je dobré mít léky připravené a teplotu dítěti kontrolovat. Je dobré dopřát mu intenzivní kontakt s maminkou, dostatek tekutin a klidový režim, pokud bude po očkování mrzuté.

Bude mít dítě po očkování nějakou nežádoucí reakci?

Je možné, že očkování může u vašeho dítěte nějakou reakci vyvolat. Většina dětí ale žádnou reakci po očkování nemá. Reakce po očkování jsou obvykle jen krátkodobé a v průběhu několika hodin až dnů beze zbytku odezní. Mohou být lokální (místní) a celkové. Nejčastější lokální reakcí je otok, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu. Miminku lze v takovém případě ulevit chlazením gelovými polštářky, které se přikládají opakovaně zhruba na deset minut přes suchou tkaninu (plenku). Celkovou reakcí bývá nejčastěji podrážděnost, pláč, únava nebo horečka.

 

Co se může stát, pokud se očkování odkládá nebo podává ve více dílčích vakcínách?

Odložení okamžiku, kdy je dítě očkováno, pouze prodlouží období, kdy děti mohou onemocnět nemocemi, kterým lze předcházet očkováním. Tento postup pouze zvýší pravděpodobnost, že dítě onemocní závažnou infekcí.

Je vakcína bezpečná i pro předčasně narozené děti?

Infanrix hexa má dlouhodobě ověřený bezpečnostní profil, a to i v případě očkování nedonošených dětí. Tato vakcína se používá již více než dvacet let, během kterých byly naočkovány milióny dětí po celém světě, proto lze tvrdit, že má dlouhodobě ověřený bezpečnostní profil. Zeptejte se na osobní zkušenost s vakcínou Infanrix hexa pediatra vašeho miminka.

Proč se očkuje proti nemocem, které byly v ČR již vymýceny?

Máme tendenci podceňovat některá onemocnění, se kterými se běžně nesetkáváme, celosvětově ale představují hrozbu. Očkování je možné ukončit pouze u nemocí, které jsou vymýceny po celém světě. To platí zatím jen pro pravé neštovice. Pokud se očkování ukončí předčasně, bude postupně narůstat procento populace, které nebude proti danému onemocnění dostatečně chráněno. To může vést k obdobným epidemiím, které známe nejen z historie, ale i ze současnosti v případě epidemie spalniček.

Divoký virus způsobující dětskou přenosnou obrnu se přes veškerou snahu Světové zdravotnické organizace o jeho vymýcení stále ještě vyskytuje v některých zemích, ve kterých nebylo možné z různých důvodů proočkovat celou populaci. Zavlečení viru z těchto zemí by mohlo způsobit závažné epidemie.

Je normální, když má dítě po očkování teplotu?

Očkovací látky mohou vyvolat nežádoucí reakce jako je bolest a zarudnutí v místě injekce či horečka, ale většina reakcí je mírná a rychle odezní. Obvykle nelze předpovědět, zda bude mít očkování mírný nebo vzácněji závažný nežádoucí účinek. Riziko nežádoucích reakcí lze nicméně minimalizovat dodržováním pravidel, která se týkají toho, kdy vakcínu podat a kdy nikoli. Některé obtíže, které rodiče spojují s očkováním, navíc ve skutečnosti nejsou vakcínou způsobeny. Mnohé z nich jsou následkem události, která se náhodně vyskytla ve stejném čase jako očkování.

Proč je očkování povinné?

Očkování mají naprosto zásadní význam pro prevenci onemocnění, proti kterým jsou namířená. Příkladem je očkování proti spalničkám. Pokud dojde k poklesu proočkovanosti proti spalničkám pod 95 %, ztrácí se kolektivní ochrana. To vede ke vzniku epidemie spalniček hlavně mezi neočkovanými či neúplně očkovanými dětmi.

Může odmítání očkování ze strany rodičů ohrozit zdraví dítěte?

Podle vyjádření Světové zdravotnické organizace má dítě právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdravotní péče, což zahrnuje mimo jiné i ochranu proti závažným infekčním nemocem. Rodiče, kteří odmítají očkování, tuto možnost dítěti odpírají.

Podívejte se také na:

Hexavakcína

Hexavakcína umožnila lékařům očkovat novorozence proti šesti nemocem najednou. V jediné vakcíně jsou obsaženy očkovací látky zároveň proti dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B a onemocněním způsobeným Haemophillus influenzae typu b. Díky tomu může být miminko chráněno proti těmto nemocem co nejdříve a navíc s minimální zátěží pro jeho organismus.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.