Vybrané možnosti očkování v rámci povinnéhonepovinného očkovacího kalendáře pro děti do 1 roku věku

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných osob.
+ Vakcína Bexsero je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do konce 6. měsíce věku.
*Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.
**U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1). Pro nedonošené děti se doporučuje aplikace vakcíny Infanrix hexa. Vakcíny Bexsero, Infanrix hexa, Rotarix a Synflorix jsou registrované léčivé přípravky. Očkování provádí lékař. Před použitím vybraného konkrétního léčivého přípravku si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Infanrix hexa je vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (adsorbovaná). Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Synflorix je vakcína proti vybraným častým a nebezpečným typům pneumokoku. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Rotarix je vakcína pro prevenci rotavirových gastroenteritid. Vakcína se podává ústy. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest žaludku, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře. Aplikace vybrané konkrétní vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Schváleno: 06/2020, PM-CZ-VX-WCNT-200003

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci, která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.